0577-62860666
page

Riešenia

REZIDENČNÝ SOLÁRNY SYSTÉM ON-GRID

Fotovoltaický systém na výrobu elektrickej energie v sieti môže premieňať výstup jednosmerného prúdu zo solárnych panelov na striedavý prúd a zohrávať úlohu spojenia so sieťou a prenosu elektrickej energie do siete.Podľa bezpečnostných predpisov musí byť medzi fotovoltaický modul a menič nainštalovaný odpojovač jednosmerného prúdu.
Referenčné produkty:
IZOLAČNÝ SPÍNAČ DC
IZOLAČNÝ SPÍNAČ AC
KONEKTOR MC4
AC ROZVOD
ON-GRID RESIDENTIAL SOLAR SYSTEM

KOMERČNÝ SOLÁRNY SYSTÉM ON-GRID

Fotovoltaický systém na výrobu elektrickej energie v sieti môže premieňať výstup jednosmerného prúdu zo solárnych panelov na striedavý prúd a zohrávať úlohu spojenia so sieťou a prenosu elektrickej energie do siete.Je potrebné ďalšie príslušenstvo k fotovoltaickému modulu.Medzi fotovoltaickým modulom a meničom je potrebné nainštalovať jednosmerný odpojovač.
Referenčné produkty:
IZOLAČNÝ SPÍNAČ DC
IZOLAČNÝ SPÍNAČ AC
KONEKTOR MC4
AC ROZVOD
ON-GRID COMMERCIAL SOLAR SYSTEM

SYSTÉM USKLADNENIA SOLÁRNEJ ENERGIE

Solárne systémy využívajú invertory na premenu elektrickej energie a na riadenie nabíjania a vybíjania komponentov skladovania energie a rovnováhy medzi ponukou a dopytom pre miestne záťaže.Podľa bezpečnostných predpisov musí byť medzi fotovoltaický modul a menič nainštalovaný odpínač DC.
Referenčné produkty:
DC odpojovač
DC MCCB
Vypínač AC izolátora
DC KOMBINÁROVÁ SKRA
konektor MC4
AC rozvodná skriňa
SOLAR ENERGY STORAGE SYSTEM

PV MIKRO-INVERTOROVÝ SYSTÉM

Jednosmerné napätie medzi PV reťazcami môže byť až 600V~1500V.V prípade požiaru budú hasiči vystavení veľmi vážnym potenciálnym nebezpečenstvám.Rýchle odstavenie MOREDAY na kaskádovej úrovni môže vytvoriť bezpečné hasičské prostredie pre hasičov, znížiť ekonomické straty pri požiari a zaistiť bezpečnosť fotovoltaických elektrární.
Referenčné produkty:
AC izolačný vypínač
AC rozvodná skriňa
PV MICRO-INVERTER SYSTEM

PRODUKTY

Vedenie svetovej udržateľnej energetickej budúcnosti

prípad

Vedenie svetovej udržateľnej energetickej budúcnosti

Porozprávajte sa s naším odborníkom